disagree with nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagree with nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagree with giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagree with.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disagree with

    not be very easily digestible

    Spicy food disagrees with some people

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).