disagreeableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreeableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreeableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreeableness.

Từ điển Anh Việt

 • disagreeableness

  /,disə'griəblnis/

  * danh từ

  sự khó chịu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disagreeableness

  the quality of being disagreeable and unpleasant

  Antonyms: agreeableness

  an ill-tempered and offensive disposition

  Antonyms: agreeableness