disagreeable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreeable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreeable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreeable.

Từ điển Anh Việt

 • disagreeable

  /,disə'griəbl/

  * tính từ

  khó chịu, không vừa ý

  khó chịu, gắt gỏng, cau có (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disagreeable

  not to your liking

  a disagreeable situation

  Antonyms: agreeable

  unpleasant to interact with

  a disagreeable old man

  not agreeing with your tastes or expectations

  found the task disagreeable and decided to abandon it

  a job temperamentally unsympathetic to him

  Synonyms: unsympathetic