dear money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dear money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dear money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dear money.

Từ điển Anh Việt

  • Dear money

    (Econ) Tiền đắt.

    + LÃI SUẤT cao hơn so với giá trị trung bình vốn có của nó.