dearly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dearly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dearly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dearly.

Từ điển Anh Việt

 • dearly

  /diə/

  * tính từ

  thân, thân yêu, thân mến, yêu quý

  a dear friend: người bạn thân

  he is very dear to us: anh ấy rất thân với chúng tôi

  kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)

  dear Mr Ba: kính thưa ông Ba

  dear Sir: thưa ngài

  đáng yêu, đáng mến

  what a dear child!: thằng bé đáng yêu quá!

  thiết tha, chân tình

  dear wishes: đất, đất đỏ

  a dear year: một năm đắt đỏ

  a dear shop: cửa hàng hay bán đắt

  to hold someone dear

  yêu mến ai, yêu quý ai

  to run for dear life

  (xem) life

  * danh từ

  người thân mến, người yêu quý

  my dear: em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...

  (thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý

  what dears they are!: chúng nó mới đáng yêu làm sao!

  * phó từ+ (dearly)

  /'diəli/

  đắt

  to pay dear for something: phải trả cái gì một giá đắt

  thân mến, yêu mến, thương mến

  * thán từ

  trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me)

  oh dear, my head aches!: trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dearly

  in a sincere and heartfelt manner

  I would dearly love to know

  Synonyms: in a heartfelt way

  at a great cost

  he paid dearly for the food

  this cost him dear

  Synonyms: dear

  with affection

  she loved him dearly

  he treats her affectionately

  Synonyms: affectionately, dear