affectionately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affectionately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affectionately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affectionately.

Từ điển Anh Việt

 • affectionately

  * phó từ

  âu yếm, trìu mến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affectionately

  Similar:

  dearly: with affection

  she loved him dearly

  he treats her affectionately

  Synonyms: dear