deary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deary.

Từ điển Anh Việt

  • deary

    /'diəri/ (dearie) /'diəri/

    * danh từ

    người thân yêu, người yêu quý ((thường) dùng để gọi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet