council of vienne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

council of vienne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm council of vienne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của council of vienne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • council of vienne

    Similar:

    vienne: the council in 1311-1313 that dealt with alleged crimes of the Knights Templar, planned a new crusade, and took on the reformation of the clergy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).