contingent profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contingent profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contingent profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contingent profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contingent profit

  * kỹ thuật

  bất ngờ

  lãi may rủi

  lãi ngẫu nhiên

  ngẫu nhiên