conjuration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjuration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjuration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjuration.

Từ điển Anh Việt

 • conjuration

  /,kɔndʤuə'reiʃn/

  * danh từ

  sự phù phép

  lời khấn, lời tụng niệm

  lời kêu gọi trịnh trọng; lời cầu khẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet