conjury nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjury nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjury giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjury.

Từ điển Anh Việt

  • conjury

    * danh từ

    yêu thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet