conforming implementation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming implementation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming implementation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming implementation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming implementation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cài đặt thích hợp