conforming cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming cell

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ô thích hợp