confidential talk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confidential talk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confidential talk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confidential talk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • confidential talk

    * kinh tế

    nói chuyện riêng