compressed ring beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressed ring beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressed ring beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressed ring beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressed ring beam

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dầm xuyến chịu nén