clutch spindle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch spindle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch spindle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch spindle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch spindle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục ly hợp