clutch plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch plate

    * kỹ thuật

    đĩa ly hợp

    đĩa ma sát

    mâm bộ ly kết