clutch drive plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch drive plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch drive plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch drive plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch drive plate

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đĩa ma sát dẫn động