clutch release lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch release lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch release lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch release lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clutch release lever

  * kỹ thuật

  ô tô:

  cần đẩy ly hợp

  cơ khí & công trình:

  cần điều khiển ly hợp