clip (clip fastener) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clip (clip fastener) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clip (clip fastener) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clip (clip fastener).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clip (clip fastener)

  * kỹ thuật

  móc kẹp

  vòng kẹp

  xây dựng:

  cái kẹp chặt