clipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clipper.

Từ điển Anh Việt

 • clipper

  /'klipə/

  * danh từ

  thợ xén, thợ cắt (lông cừu...)

  (số nhiều) kéo xén; tông đơ; cái bấm móng tay

  * danh từ

  thuyền (có) tốc độ cao (cho những cuộc hành trình xa, vượt đại dương...)

  ngựa chạy nhanh như gió; ngựa hay, ngựa thiên lý

  (từ lóng) cái đặc sắc, cái cừ khôi

 • clipper

  (Tech) bộ xén, bộ hạn chế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clipper

  * kỹ thuật

  bộ hạn chế

  bộ xén

  mạch xén

  điện tử & viễn thông:

  bộ xén đỉnh

  hóa học & vật liệu:

  cắt xén

  kim cắt

  điện:

  mạch hạn biên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clipper

  a fast sailing ship used in former times

  Synonyms: clipper ship

  shears for cutting grass or shrubbery (often used in the plural)

  scissors for cutting hair or finger nails (often used in the plural)

  Similar:

  limiter: (electronics) a nonlinear electronic circuit whose output is limited in amplitude; used to limit the instantaneous amplitude of a waveform (to clip off the peaks of a waveform)

  a limiter introduces amplitude distortion