clipper amplifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clipper amplifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clipper amplifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clipper amplifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clipper amplifier

    * kỹ thuật

    bộ khuếch đại xén