chilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilling.

Từ điển Anh Việt

 • chilling

  /'tʃiliɳ/

  * tính từ

  lạnh, làm ớn lạnh

  làm nhụt (nhuệ khí, nhiệt tình...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chilling

  * kinh tế

  lạnh

  sự làm lạnh

  * kỹ thuật

  làm lạnh

  sự làm lạnh

  sự làm nguội

  sự tôi

  tôi

  điện lạnh:

  sự làm mát

  sự tôi lạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet