shivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shivery.

Từ điển Anh Việt

 • shivery

  /'ʃivəri/

  * tính từ

  run lên, run rẩy, lẩy bẩy

  làm rung lên, làm run rẩy; làm rét run lên, làm sợ run lên

  * tính từ

  dễ vỡ thành mảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shivery

  cold enough to cause shivers

  felt all shivery

  shivery weather

  Similar:

  chilling: provoking fear terror

  a scary movie

  the most terrible and shuddery...tales of murder and revenge

  Synonyms: scarey, scary, shuddery