castrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castrate.

Từ điển Anh Việt

 • castrate

  /'kæstreit/

  * ngoại động từ

  thiến

  (nghĩa bóng) cắt xén đoạn dở, cắt xén đoạn thừa (trong một cuốn sách...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • castrate

  * kinh tế

  cắt bỏ

  cắt xén

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet