bend sinister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bend sinister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bend sinister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bend sinister.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bend sinister

    Similar:

    bar sinister: a mark of bastardy; lines from top right to bottom left

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).