bending plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bending plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bending plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bending plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bending plane

    * kỹ thuật

    mặt phẳng uốn