bending point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bending point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bending point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bending point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bending point

    * kỹ thuật

    điểm uốn