balsam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsam.

Từ điển Anh Việt

 • balsam

  /'bɔ:lsəm/

  * danh từ

  nhựa, thơm, bôm

  cây cho nhựa thơm

  (thực vật học) cây bóng nước

  niềm an ủi

  vật làm dịu, vật có tác dụng làm khỏi (vết thương, bệnh...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balsam

  * kỹ thuật

  nhựa thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • balsam

  any seed plant yielding balsam

  any of various fragrant oleoresins used in medicines and perfumes

  an ointment containing a fragrant resin