balsamorhiza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsamorhiza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsamorhiza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsamorhiza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • balsamorhiza

    genus of coarse western American herbs with large roots containing an aromatic balsam

    Synonyms: genus Balsamorhiza

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).