baked potato nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked potato nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked potato giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked potato.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • baked potato

    potato that has been cooked by baking it in an oven

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).