baked loaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked loaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked loaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked loaf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked loaf

    * kinh tế

    bánh mì thịt nướng