baked meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked meat

    * kinh tế

    bánh nhân thịt

    thịt nướng