baked beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked beef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked beef

    * kinh tế

    thịt bò nướng