asclepias incarnata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias incarnata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias incarnata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias incarnata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias incarnata

    Similar:

    swamp milkweed: densely branching perennial of the eastern United States with white to crimson or purple flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).