asclepias exaltata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias exaltata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias exaltata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias exaltata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias exaltata

    Similar:

    poke milkweed: milkweed of the eastern United States with leaves resembling those of pokeweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).