asclepias curassavica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias curassavica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias curassavica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias curassavica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias curassavica

    Similar:

    blood flower: tropical herb having orange-red flowers followed by pods suggesting a swallow with outspread wings; a weed throughout the tropics

    Synonyms: swallowwort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).