anna mary robertson moses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anna mary robertson moses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anna mary robertson moses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anna mary robertson moses.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anna mary robertson moses

    Similar:

    moses: United States painter of colorful and primitive rural scenes (1860-1961)

    Synonyms: Grandma Moses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).