annaba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annaba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annaba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annaba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annaba

    a port city of northeastern Algeria near the Tunisian border

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).