ancillary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancillary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancillary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancillary.

Từ điển Anh Việt

 • ancillary

  /æn'siləri/

  * tính từ

  phụ thuộc, lệ thuộc

 • ancillary

  bổ sung, phụ thuộc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ancillary

  * kỹ thuật

  phụ

  phụ thuộc

  xây dựng:

  cụm nhà phụ

  điện:

  phụ trơ

  cơ khí & công trình:

  thứ cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet