ambo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambo.

Từ điển Anh Việt

  • ambo

    /'æmbou/

    * danh từ đài giảng kinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet