alto clef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alto clef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alto clef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alto clef.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alto clef

    a clef that puts middle C on the third line of a staff

    Synonyms: viola clef

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).