altocumulus cloud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altocumulus cloud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altocumulus cloud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altocumulus cloud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • altocumulus cloud

    Similar:

    altocumulus: a cumulus cloud at an intermediate altitude of 2 or 3 miles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).