altostratus cloud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altostratus cloud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altostratus cloud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altostratus cloud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • altostratus cloud

    Similar:

    altostratus: a stratus cloud at an intermediate altitude of 2 or 3 miles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).