ail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ail.

Từ điển Anh Việt

 • ail

  /eil/

  * ngoại động từ

  làm đau đớn, làm đau khổ, làm phiền não

  làm ốm đau

  what ails him?: anh ấy ốm vì bệnh gì thế?

  * nội động từ

  đau đớn

  ốm đau, khó ở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ail

  be ill or unwell

  Similar:

  garlic: aromatic bulb used as seasoning

  trouble: cause bodily suffering to and make sick or indisposed

  Synonyms: pain