ailey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ailey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ailey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ailey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ailey

    United States choreographer noted for his use of African elements (born in 1931)

    Synonyms: Alvin Ailey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).