ageing test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageing test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageing test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageing test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ageing test

  * kinh tế

  sự thử độ già

  * kỹ thuật

  sự thí nghiệm hóa già

  sự thử lão hóa

  cơ khí & công trình:

  sự thử hóa già

  điện:

  thử chịu lão hóa