across nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

across nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm across giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của across.

Từ điển Anh Việt

 • across

  /ə'krɔs/

  * phó từ

  qua, ngang, ngang qua

  a bird is flying across: một con chim đang bay ngang qua

  bắt chéo, chéo nhau, chéo chữ thập

  to stand with legs across: đứng chéo khoeo

  with arms across: khoanh tay

  * giới từ

  qua, ngang, ngang qua

  across the fields: ngang qua cánh đồng

  ở bên kia, ở phía bên kia

  the hotel is across the river: khách sạn ở bên kia sông

  to come across

  (xem) come

  to get across somebody

  cãi nhau với ai

  to turn across

  (xem) trun

  to put it across somebody

  (từ lóng) trả thù ai

  đánh lừa ai

  trừng phạt ai, sửa cho ai một trận

 • across

  ngang, qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • across

  * kỹ thuật

  ngang

  qua

  cơ khí & công trình:

  ngang qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • across

  to the opposite side

  the football field was 300 feet across

  transversely

  the marble slabs were cut across

  Synonyms: crosswise, crossways