crossways nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crossways nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crossways giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crossways.

Từ điển Anh Việt

  • crossways

    * phó từ

    theo đường chéo góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet