yếu tố cơ bản trong Tiếng Anh là gì?

yếu tố cơ bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yếu tố cơ bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yếu tố cơ bản

    * dtừ

    principle